Eğitim Anlayışımız

Da Vinci Çocuk Kampüsü müfredatı; çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Tüm eğitim sistemimiz araştırma temelli olup, bilimsel verilere ve çocukların kişisel gelişimlerinin yakından izlenmesine dayanmaktadır. Çocukların gelişimleri farklı ortamlarda, özellikle oyun yoluyla gözlemlenmekte, kampüsümüzde bulunan müzeler ve atölyeler sayesinde de kişisel gelişimleri sürekli desteklenmektedir.

Özel tasarım yapımızla birlikte çocuklar sürekli bir arada durmakta, bu sayede işbirliği, sorumluluk alma ve bir toplumda yaşamak için gerekli olan arkadaşlık becerilerini kazanmaları sağlanmaktadır.

Da Vinci Çocuk Kampüsünde, öğrenci merkezli bir anlayış benimsenmiştir. Kendine güvenen, özgür ve bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, insani değerlere sahip, yaratıcı, girişken, etkili iletişim kurabilen, sorun çözebilen, bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda; TC. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programı’na uygun karma bir eğitim programı uygulanmaktadır.