Kayıt Bilgileri

Öğrenci kaydı için, öğrenci velisi çocuğuyla birlikte kreşe başvuru yapmalıdır.

Başvuru sırasında öğrenciye bireysel tanıma çalışması uygulanacağından randevu alınması esastır.

Başvuru sonuçlandığında kayıt aşamasında gerekli evraklar:

 

Öğrenci ikametgâh senedi

Maaş Bordrosu (İDOSB çalışanları için)

Anne, baba ve çocuğa ait nüfus kağıdı fotokopileri

Sağlık raporu

Aşı kartı fotokopisi

8 adet öğrenci fotoğrafı

Birer adet anne ve baba fotoğrafı