Rehberlik

Da Vinci Çocuk Kampüsü Rehberlik Bölümü, çalışmalarını Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik çatısı altında yapmaktadır. Yapılan rehberlik çalışmalarında, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Çocukların evden ve ailelerinden ilk ayrılık deneyimlerini en sağlıklı şekilde yaşamaları için bu süreçte çocuğun okul ortamına ve öğretmenine yavaş yavaş alışması, güven duyması ve ihtiyaçlarını annesi dışında bir başka yetişkinin de karşılayabileceğini deneyimlemesi için tüm gerekenler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasındaki gözlemler aileler ile paylaşılmakta ve çocuğun ev yaşantısı, doğum bilgileri ayrıntılı bir şekilde ailelerden öğrenilmektedir. Bu süreçte problem yaşayan öğrencilere ve velilere gerekli destek ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Gözlem ve Raporlama:

Tüm çocuklarımız alanında uzman kişiler tarafından sınıf ortamında gözlemlenir. Oyun ortamında arkadaş ilişkileri, aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, sosyal becerileri, iletişim düzeyleri, dikkat süresi, sorumluluk alma, paylaşımcılık gibi birçok özelliği hakkında bilgi edinilir. Bu bilgiler ışığında gerekli durumlarda çocuklarla bireysel çalışmalar yapılmaktadır.

Veli Görüşmeleri:

Öğrencilerin gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla randevulu bireysel görüşmeler yapılmakta, yapılan tarama ve ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bulgular ve öğretmenlerden alınan bilgiler aileler ile paylaşılmaktadır.